POLSKIE TOWARZYSTWO ENTOMOLOGICZNE
aktualizacja - 22-Maj-2019

AKTUALNOŚCI

Informacja dla członków Polskiego Towarzystwa Entomologicznego - 2019

Konferencje

51 ZJAZD
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

oraz

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa
z cyklu „OCHRONA OWADÓW W POLSCE” nt.:
„Entomofauna środowisk wilgotnych i wodnych
– różnorodność, ochrona i kierunki badań”

Urszulin, 10-13 września 2019 r.


W nadchodzącym roku kończy się kolejna kadencja Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Jest to już 96 rok pracy naszego stowarzyszenia i kolejna okazja do spotkania entomologów z całej Polski. Pragniemy by 51 Zjazd PTEnt., oprócz wypełnienia obowiązków statutowych, stał się platformą służącą wymianie myśli naukowej. Zaproponowany przez organizatorów temat towarzyszącej Zjazdowi Konferencji brzmi: „Entomofauna środowisk wilgotnych i wodnych – różnorodność, ochrona i kierunki badań”.

więcej informacji >> komunikat 1 / komunikat 2>>

zgłoszenie uczestnictwa

Sekcja Koleopterologiczna


XL Sympozjum Sekcji Koleopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

nt.: "Chrząszcze obszarów lessowych - występowanie, zagrożenia, ochrona"

23-26 maja 2019 r.
Czyżów Szlachecki koło Zawichostu na Wyżynie Sandomierskiej
(woj. świętokrzyskie, pow. sandomierski)

komunikat 1 / komunikat 2
karta zgłoszenia uczestnictwaSekcja DipterologicznaXII Konferencja Dipterologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
„Biologia i systematyka muchówek”

oraz

XXXVIII Zjazd Sekcji Dipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

Górzno, 26-28 kwietnia 2019 r.

zdjęcia z konferencji na stronie Sekcji na facebookuOstatnie wydawnictwa
Dystrybucję poniższych wydawnictw prowadzi Zarząd Główny PTEnt.

POLISH ENTOMOLOGICAL MONOGRAPHS 18

Paweł Sienkiewicz

Carabid communities (Coleoptera, Carabidae) of xerothermic grasslands of the eastern Edge of Central European Plain.
Biodiversity - Ecology - Valorisation

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Polish Entomological Society
Poznań 2019


POLISH ENTOMOLOGICAL MONOGRAPHS 17

Dariusz Tarnawski, Giuseppe Platia,
Josef Mertlik

Catalogue of the family Elateridae (Coleoptera) from Turkey

Polish Entomological Society
Poznań 2018


POLISH ENTOMOLOGICAL MONOGRAPHS 16

Marcin Kadej

Contribution to the immature stages of Dermestidae
with special emphasis to larval morphology
of the genus Anthrenus GEOFFROY, 1762 (Megatominae: Anthrenini)

Polish Entomological Society
Poznań 2018


POLISH ENTOMOLOGICAL MONOGRAPHS 15

Janusz Nowacki, Roman Wąsala

The noctuids
(Lepidoptera, Noctuoidea: Erebidae, Nolidae, Noctuidae)
of Wielkopolska (west-central Poland)

Polish Entomological Society
Poznań 2018


POLISH ENTOMOLOGICAL MONOGRAPHS 14

Barbara Osiadacz, Roman Hałaj

The Aphids
(Hemiptera: Aphidomorpha)
of xerothermic habitats in Poland

Polish Entomological Society
Poznań 2017


 

POLISH ENTOMOLOGICAL MONOGRAPHS 13

Jarosłw Buszko, Janusz Nowacki

A Distributional Checklist
of the Lepidoptera of Poland

Polish Entomological Society
Poznań 2017


 

POLISH ENTOMOLOGICAL MONOGRAPHS 12

Rainer Schimmel, Dariusz Tarnawski
Taeman Han, Giuseppe Platia

Monograph of the new tribe Selatosomini
from China
(Elateridae: Denticollinae)
Part II

Polish Entomological Society
Poznań 2016


KLUCZE DO OZNACZANIA OWADÓW POLSKI
KEYS FOR THE IDENTiFICATION OF POLISH INSECTS

Pluskwiaki - Hemiptera
Część / Part XVII

ROMAN HAŁAJ, BARBARA OSIADACZ

Zeszyt / Issue 5c

Mszyce / Aphids - Aphidomorpha
Mszyce właściwe - Aphidoidea
Rodziny / Families:
Hormaphididae, Mindaridae, Phloeomyzidae, Thelaxidae

Wrocław 2016

[klucz dwujęzyczny, polsko-angielski / bilingual, Polish-English]


Komunikaty Sekcji
Sekcja Dipterologiczna

 Archiwum

50 ZJAZD
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

oraz

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa
z cyklu „OCHRONA OWADÓW W POLSCE” nt.:
„Entomofauna leśna – różnorodność, ochrona i kierunki badań”

Sękocin Stary, 16-18 września 2016 r.


W 2016 roku upłynęła kolejna kadencja Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Był to już 93 rok pracy naszej Organizacji i kolejna okazja do spotkania entomologów z całej Polski. Wzorem minionych lat Zjazd PTEnt., oprócz wypełnienia obowiązków statutowych, był imprezą służącą wymianie myśli naukowej. Zaproponowana przez organizatorów tematyka towarzyszącej Zjazdowi Konferencji naukowej: "Entomofauna leśna - różnorodność, ochrona i kierunki badań" miała na celu podsumowanie aktualnej wiedzy nt. różnorodności biologicznej owadów lasów Polski oraz wskazanie najistotniejszych problemów w ochronie entomofauny leśnej przy zmieniających się uwarunkowaniach gospodarczo-prawnych. Oprócz tematyki ściśle związanej z Konferencją zaprezentowano również inne zagadnienia.

>> Program Zjazdu oraz streszczenia referatów i posterów <<