ostatnia aktualizacja - 16-Luty-2017
PTE - AKTUALNOŚCI


Konferecje

 


X Konferencja Dipterologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
nt.
„Biologia i systematyka muchówek” oraz XXXVI Zjazd Sekcji Dipterologicznej PTEnt.

Toruń-Przysiek, 21-23 kwietnia 2017 r.

Koleżanki i koledzy, Szanowni Państwo!
X Konferencja Dipterologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Biologia i Systematyka Muchówek oraz XXXVI Zjazd Sekcji Dipterologicznej, Polskiego Towarzystwa Entomologicznego odbędzie się w dniach 21–23 kwietnia 2017 roku w Przysieku pod Toruniem >>czytaj więcej>>

Karta zgłoszenia uczestnictwa (doc)XXIV sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

Ojców 22-23. maja 2017r

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Uprzejmie informuję, że w dniach 22-23. maja 2017 roku w Ojcowie odbędzie się kolejne - XXIV sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Współorganizatorem sympozjum, jak co roku, jest Dyrekcja Ojcowskiego Parku Narodowego >>czytaj więcej>>


 


16th Symposium of Polish Carabidologists

Carabids in changing natural and managed environments
Kiry – Tatra National Park 05-07.06.2017


50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

50 ZJAZD
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

oraz

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa
z cyklu „OCHRONA OWADÓW W POLSCE” nt.:
„Entomofauna leśna – różnorodność, ochrona i kierunki badań”

Sękocin Stary, 16-18 września 2016 r.

Szanowni Państwo!
W bierzącym roku upłynęła kolejna kadencja Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Był to już 93 rok pracy naszej Organizacji i kolejna okazja do spotkania entomologów z całej Polski. Wzorem minionych lat Zjazd PTEnt., oprócz wypełnienia obowiązków statutowych, był imprezą służącą wymianie myśli naukowej. Zaproponowana przez organizatorów tematyka towarzyszącej Zjazdowi Konferencji naukowej: "Entomofauna leśna - różnorodność, ochrona i kierunki badań" miała na celu podsumowanie aktualnej wiedzy nt. różnorodności biologicznej owadów lasów Polski oraz wskazanie najistotniejszych problemów w ochronie entomofauny leśnej przy zmieniających się uwarunkowaniach gospodarczo-prawnych. Oprócz tematyki ściśle związanej z Konferencją zaprezentowano również inne zagadnienia.

>> Program Zjazdu oraz streszczenia referatów i posterów <<Sekcja Dipterologiczna


 

Sekcja Lepidopterologiczna

 

XXXIX Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
n.t.: "Małe jest piękne"

Koniówka, 3-5 czerwca 2016 r.

Sprawozdanie z Sympozjum

Galeria zdjęć >> facebookSekcja Hymenopterologiczna

Wydawnictwa


Coleoptera Poloniae Tom 2

Kubisz D., Iwan D., Tykarski P. 2014. Tenebrionoidea (Tetratomidae, Melandryidae, Ripiphoridae, Prostomidae, Oedemeridae, Mycteridae, Pythidae, Aderidae, Scraptiidae). Critical checklist, distribution in Poland and meta-analysis.. University of Warsaw - Faculty of Biology, Natura optima dux Foundation, Warszawa.

Dystrybucja: Biblioteka MiIZ PAN

[czytaj więcej >>]


Coleoptera Poloniae Tom 1

Iwan D., Kubisz D., Tykarski P. 2012. Tenebrionoidea (Tenebrionidae, Boridae). Critical checklist, distribution in Poland and metaanalysis. University of Warsaw - Faculty of Biology, Natura optima dux Foundation, Warszawa, 480 ss.