ostatnia aktualizacja - 20-Wrz-2018
PTE - AKTUALNOŚCI


Informacja dla członków Polskiego Towarzystwa Entomologicznego


SZANOWNE KOLEŻANKI I KOLEDZY

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/UE. >>czytaj więcej>>Prof. dr hab. Bogusław Petryszak
(1937 - 2018)

1 września 2018 r.
dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci

Prof. dr hab. Bogusława Petryszaka

Wieloletniego Członka Naszego Towarzystwa
odznaczonego Złotą Odznaką PTEnt.

Prof. Petryszak był wybitnym koleopterologiem,
cytologiem, faunistą i zoogeografem,
animatorem i organizatorem życia naukowego,
a także wychowawcą kilku pokoleń naukowców

Cześć Jego Pamięci!Konferecje

Sekcja Hymenopterologiczna

XXV sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

Kielce, 20-21. września 2018 roku
Współorganizatorem sympozjum jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego.

KomunikatOstatnie wydawnictwa
Dystrybucję poniższych wydawnictw prowadzi Zarząd Główny PTEnt.

POLISH ENTOMOLOGICAL MONOGRAPHS 16

Marcin Kadej

Contribution to the immature stages of Dermestidae
with special emphasis to larval morphology
of the genus Anthrenus GEOFFROY, 1762 (Megatominae: Anthrenini)

Polish Entomological Society
Poznań 2018


POLISH ENTOMOLOGICAL MONOGRAPHS 15

Janusz Nowacki, Roman Wąsala

The noctuids
(Lepidoptera, Noctuoidea: Erebidae, Nolidae, Noctuidae)
of Wielkopolska (west-central Poland)

Polish Entomological Society
Poznań 2018


POLISH ENTOMOLOGICAL MONOGRAPHS 14

Barbara Osiadacz, Roman Hałaj

The Aphids
(Hemiptera: Aphidomorpha)
of xerothermic habitats in Poland

Polish Entomological Society
Poznań 2017


 

POLISH ENTOMOLOGICAL MONOGRAPHS 13

Jarosłw Buszko, Janusz Nowacki

A Distributional Checklist
of the Lepidoptera of Poland

Polish Entomological Society
Poznań 2017


 

POLISH ENTOMOLOGICAL MONOGRAPHS 12

Rainer Schimmel, Dariusz Tarnawski
Taeman Han, Giuseppe Platia

Monograph of the new tribe Selatosomini
from China
(Elateridae: Denticollinae)
Part II

Polish Entomological Society
Poznań 2016


KLUCZE DO OZNACZANIA OWADÓW POLSKI
KEYS FOR THE IDENTiFICATION OF POLISH INSECTS

Pluskwiaki - Hemiptera
Część / Part XVII

ROMAN HAŁAJ, BARBARA OSIADACZ

Zeszyt / Issue 5c

Mszyce / Aphids - Aphidomorpha
Mszyce właściwe - Aphidoidea
Rodziny / Families:
Hormaphididae, Mindaridae, Phloeomyzidae, Thelaxidae

Wrocław 2016

[klucz dwujęzyczny, polsko-angielski / bilingual, Polish-English]


Komunikaty Sekcji
Sekcja Dipterologiczna

 


Sekcja Hemipterologiczna

Sekcja Hymenopterologiczna
Archiwum

50 ZJAZD
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

oraz

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa
z cyklu „OCHRONA OWADÓW W POLSCE” nt.:
„Entomofauna leśna – różnorodność, ochrona i kierunki badań”

Sękocin Stary, 16-18 września 2016 r.


W bierzącym roku upłynęła kolejna kadencja Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Był to już 93 rok pracy naszej Organizacji i kolejna okazja do spotkania entomologów z całej Polski. Wzorem minionych lat Zjazd PTEnt., oprócz wypełnienia obowiązków statutowych, był imprezą służącą wymianie myśli naukowej. Zaproponowana przez organizatorów tematyka towarzyszącej Zjazdowi Konferencji naukowej: "Entomofauna leśna - różnorodność, ochrona i kierunki badań" miała na celu podsumowanie aktualnej wiedzy nt. różnorodności biologicznej owadów lasów Polski oraz wskazanie najistotniejszych problemów w ochronie entomofauny leśnej przy zmieniających się uwarunkowaniach gospodarczo-prawnych. Oprócz tematyki ściśle związanej z Konferencją zaprezentowano również inne zagadnienia.

>> Program Zjazdu oraz streszczenia referatów i posterów <<