Dipteron 21

SPIS TREŚCI
str.
BEIGER M. Miniarki (Diptera: Agromyzidae) pasożytujące na goryczkowatych (Gentianaceae) w Polsce [Leaf miner flies (Diptera: Agromyzidae) infesting gentians (Gentianaceae) in Poland]
1-2
BYSTROWSKI C. Materiały do znajomości rączycowatych (Diptera: Tachinidae) Kotliny Biebrzy [Materials to the knowledge of Tachinid flies (Diptera: Tachinidae) of the Biebrza Valley].
3-4
DOMINIAK P. Kuczmany (Diptera: Ceratopogonidae) rozwijające się w dziuplach i soku różnych gatunków drzew [Biting midges (Diptera: Ceratopogonidae) developing in hollows and sap of various species of trees].
5-6
DURSKA E. Niezwykły sposób odżywiania się larw Megaselia minor (Zetterstedt, 1848) (Diptera: Phoridae) [The uncommon larval diet of Megaselia minor (ZETTERSTEDT, 1848) (Diptera: Phoridae)].
7-8
GIŁKA W. Deformacje ciała imagines ochotkowatych (Diptera: Chironomidae) skutkiem oddziaływania pasożytniczych nicieni [Morphological deformations of adult non-biting midges (Diptera: Chironomidae) as a result of parasitic activity].
9-11
GROCHOWSKA M. Kontrowersje wokół wyglądu zewnętrznego galasu Lipara rufitarsis Loew, 1858 (Diptera, Chloropidae) [Controversy on the morphology of external gall of Lipara rufitarsis Loew, 1858 (Diptera: Chloropidae)].
12-13
GRZYBKOWSKA M. Jak przeżyć w trudnych warunkach - strategie ochotek [How to survive in hard conditions - the chironomids strategies].
14-16
KLASA A. Rodzaj Homalocephala w Polsce (Diptera: Ulidiidae) [Genus Homalocephala in Poland (Diptera: Ulidiidae)].
17-18
KUBOVČÍK V. Environmental history of an alpine lake: a palaeolimnological study of Zmarzły Staw lake (High Tatra Mts, Poland) [Environmental history of an alpine lake: a palaeolimnological study of Zmarzły Staw lake (High Tatra Mts, Poland)].
19-20
MICHALKOVÁ V. HALGOŠ J. Phenology of the mosquitoes (Diptera: Culicidae) in the Morava River Flood [Fenologia komarów (Diptera: Culicidae) w naturalnym zlewisku rzeki Morawy].
21-22
MICHALSKA Z. Specjalizacja pokarmowa miniarek z rodzaju Phytomyza Fallén (Diptera: Agromyzidae) w lasach olszowych Wielkopolski [Food specialization of leaf miner flies of the genus Phytomyza FALLÉN (Diptera: Agromyzidae) in alder woods in Wielkopolska].
23-24
MURÁRIKOVÁ N. The species of the group Simulium reptans (Diptera: Simuliidae) [Gatunki grupy reptans z rodzaju Simulium (Diptera: Simuliidae)].
25-27
NIESIOŁOWSKI S., SOSZYŃSKI B. Potwierdzenie występowania Syneches muscarius (Fabricius, 1794) (Diptera: Hybotidae) w Polsce [Confirmation of the occurrence of Syneches muscarius (FABRICIUS, 1794) (Diptera: Hybotidae) in Poland].
28-29
PALACZYK A. PALACZYK A. Rhagionidae (Diptera) polskich Karpat [Rhagionidae (Diptera) of the Polish part of the Carpathian Mountains].
30-31
SKRZYPCZYŃSKA M., LORENC M. Wstępne badania liczebności wyrośli na liściach buka Fagus sylvatica L. w Bieszczadzkim Parku Narodowym [Preliminary study on abundance of galls on beech leaves Fagus sylvatica L. in the Bieszczady National Park].
32
SOSZYŃSKA-MAJ A. Zimowa strategia muchówek saprofagicznych [Overwintering strategy of saprophagic flies].
33-34
SOSZYŃSKI B. . Syrphidae (Diptera) Biebrzańskiego Parku Narodowego - aktualny stan badań [Hover flies (Diptera: Syrphidae) of the Biebrza National Park - actual state of studies].
35-36
SZADZIEWSKI R. Pierwszy fosylny kuczman plemienia Sphaeromiini (Diptera: Ceratopogonidae). [First fossil biting midge of the tribe Sphaeromiini (Diptera: Ceratopogonidae)]
37-38
SZPILA K. Zmienność morfologii segmentu głowowego larw pierwszego stadium Calliphoridae [Morphological variability of pseudocephalon in first instant larvae of Calliphoridae].
39-40
WOŹNICA A.J. Niezwykła mucha w niezwykłym "środowisku" ["Amazing fly in surprising environment"].
41-42
WOŹNICA A.J. . Trixoscelididae - niewielka rodzina eremialnych gatunków muchówek [Trixoscelididae - a small dipterous family of eremial species].
43-44
KACZOROWSKA E. GIŁKA W. Sprawozdanie z XXII Zjazdu Sekcji Dipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego - Złoty Potok 14-16 maja 2004 [Report of the XXIII Symposium of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society Złoty Potok near Częstochowa, 14-16 May 2004 ].
45-46
Instrukcja dla autorów [Instruction for authors]
47-48