DIPTERON

BIULETYN SEKCJI DIPTEROLOGICZNEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA ENTOMOLOGICZNEGO
BULLETIN OF THE DIPTEROLOGICAL SECTION OF THE POLISH ENTOMOLOGICAL SOCIETY

Dipteron 34 (2018)Papers of the 34th volume of Dipteron are dedicated to the late BOGUSŁAW SOSZYŃSKI

ARTYKUŁY / Proceedings

RYSZARD SZADZIEWSKI, ROBERT ŻÓRALSKI. Dr Bogusław Soszyński (1947-2018). Dobry duch polskiej dipterologii / Dr Bogusław Soszyński (1947-2018). Good spirit of Polish dipterology

ROBERT ŻÓRALSKI. Review of the genus Psilota (Diptera, Syrphidae) in Poland / Przegl±d rodzaju Psilota (Diptera, Syrphidae) w Polsce

KINGA ADAMSKA, MARTA NIEWIADOMSKA, ANDRZEJ GRZYWACZ. Muchówki z rodzaju Fannia ROBINEAU-DESVOIDY (Diptera: Fanniidae) występuj±ce w ptasich gniazdach / Representatives of the genus Fannia ROBINEAU-DESVOIDY (Diptera: Fanniidae) present in birds’ nests

ANNA KLASA, PAWEŁ JAŁOSZYŃSKI. Pierwsze notowanie pawiej muchy Callopistromyia annulipes (MACQUART, 1855) (Diptera: Ulidiidae) w Polsce / First record of the peacock fly Callopistromyia annulipes (MACQUART, 1855) (Diptera: Ulidiidae) in Poland

KRZYSZTOF SZPILA, ŁUKASZ MIELCZAREK. Miltogramma villeneuvei VERVES, 1982 (Diptera, Sarcophagidae) - gatunek nowy dla fauny Polski / Miltogramma villeneuvei VERVES, 1982 (Diptera, Sarcophagidae) - new to the Polish fauna

ROBERT ŻÓRALSKI, ŁUKASZ MIELCZAREK. Dwa gatunki z rodzaju Temnostoma LE PELETIER ET SERVILLE, 1828 (Diptera: Syrphidae) nowe dla fauny Polski / Two species of the genus Temnostoma LE PELETIER ET SERVILLE, 1828 (Diptera: Syrphidae) new to Polish fauna

ANDRZEJ J.WO¬NICA, NATALIA V. BORISOVA. Orbellia cuniculorum ROBINEAU-DESVOIDY, 1830 (Diptera, Heleomyzidae) – a species newly recorded for the fauna of Russia (Chuvash Republic) / Orbellia cuniculorum ROBINEAU-DESVOIDYy,1830 (Diptera, Heleomyzidae) - gatunek nowo wykazany dla fauny Rosji (Republika Czuwaska)

SYLWIA WO¬NIAK, OLGA ANTCZAK-ORLEWSKA, MATEUSZ PŁÓCIENNIK. Wykorzystanie larw ochotkowatych (Diptera: Chironomidae) w monitoringu potoków górskich / The use of non-biting midge larvae (Diptera: Chironomidae) in the monitoring of mountain streams

KATARZYNA MAKOVETSKAYA, YURY VERVES. First records of Chrysomya albiceps (WIEDEMANN, 1819) (Diptera: Calliphoridae) in Belarus with analysis of distribution of this species in Europe / Pierwsze stwierdzenie Chrysomya albiceps (WIEDEMANN, 1819) (Diptera: Calliphoridae) na Białorusi z analiz± rozmieszczenia tego gatunku w Europie

ŁUKASZ EMIL MIELCZAREK. Nowe dane o muchówkach z rodziny Mythicomyiidae i Bombyliidae (Usiinae) dla Polski, Bułgarii, Ukrainy i Iranu / New records of Mythicomyiidae and Bombyliidae (Usiinae) for Poland, Bulgaria, Ukraine and Iran

ROBERT ŻÓRALSKI, JAN K. KOWALCZYK. Materiały do poznania lwinkowatych (Diptera, Stratiomyidae) na Pomorzu Gdańskim / Contribution to the knowledge of soldier flies (Diptera, Stratiomyidae) in Gdańskie Pomerania

PATRYCJA DOMINIAK, RYSZARD SZADZIEWSKI. The taxonomic status of two species of predaceous midges in the genera Bezzia and Palpomyia described by STAEGER (1839) in the genus Ceratopogon (Diptera: Ceratopogonidae: Palpomyiini) / Status taksonomiczny dwóch gatunków kuczmanów z rodzajów Bezzia i Palpomyia opisanych przez STAEGERA (1839) w rodzaju Ceratopogon (Diptera: Ceratopogonidae: Palpomyiini)

ROBERT ŻÓRALSKI, WOJCIECH GIŁKA, ŁUKASZ EMIL MIELCZAREK, JAN KRZYSZTOF KOWALCZYK. Eristalis anthophorina (FALLÉN, 1817) w Polsce (Diptera, Syrphidae) / Eristalis anthophorina (FALLÉN, 1817) in Poland (Diptera, Syrphidae)

 

Lista recenzentów (reviewers)

 


The Dipteron-Wrocław is an electronic-only, Open Access journal, covering Old World Diptera. From 2017 all papers will be published online immediately after proofreading and will be freely available at our website (http://pte.au.poznan.pl/dipteron) as separated pdf-files under the Creative Commons (CC-BY) license. Also already published volumes are freely available from the above mentioned webpage. To satisfy requirements of the 2012 “Amendment of Articles 8, 9, 10, 21 and 78 of the International Code of Zoological Nomenclature” and to improve methods of publication, the journal will be archived in one of the certified electronic storage facilities. All taxonomic works containing all nomenclatural acts within those papers will be registered in ZooBank in order to ensure the validity of these documents for the purposes of zoological nomenclature from the date of publication.

The editorial team of Dipteron - Wrocław


DIPTERON
the Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society
is a journal registered by INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL
and ISI THOMSON REUTERS - ZOOLOGICAL RECORD