DIPTERON

BIULETYN SEKCJI DIPTEROLOGICZNEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA ENTOMOLOGICZNEGO
BULLETIN OF THE DIPTEROLOGICAL SECTION OF THE POLISH ENTOMOLOGICAL SOCIETY


Dipteron 33 (2017)

abstrakty (abstracts)
spis treści (contents)
lista recenzentów (reviewers)ARTYKUŁY / Proceedings

KOWALCZYK JAN KRZYSZTOF, SENN PETER. Interesujące gatunki muchówek (Diptera) stwierdzone w Gdyni / Interesting species of flies (Diptera) recorded in Gdynia (N. Poland)

ŻÓRALSKI ROBERT, BYSTROWSKI CEZARY. Muchówki z rodzaju Pipizella (Diptera, Syrphidae) muraw kserotermicznych Wyżyny Miechowskiej / Hoverflies of the genus Pipizella (Diptera, Syrphidae) of the calcareous grasslands of the Miechowska Upland (S. Poland)

GIŁKA WOJCIECH, ZAKRZEWSKA MARTA. A new species of the subfamily Buchonomyiinae (Diptera: Chironomidae) from Cretaceous Burmese amber / Nowy gatunek podrodziny Buchonomyiinae (Diptera: Chironomidae) z kredowego bursztynu birmańskiego

DUBIEL GRZEGORZ, BYSTROWSKI CEZARY. Wstępne dane o rączycowatych (Diptera: Tachinidae) Beskidu Śląskiego oraz przyległych obszarów Beskidu Zachodniego / Preliminary data on tachinid flies (Diptera: Tachinidae) of the Silesian Beskids and adjacent areas of the Western Silesian Beskids

ŻÓRALSKI ROBERT, KOWALCZYK JAN KRZYSZTOF, SOSZYŃSKI BOGUSŁAW. Syrphidae (Diptera) Świętokrzyskiego Parku Narodowego / Hoverflies (Diptera) of the Świętokrzyski National Park

ŻÓRALSKI ROBERT, MIELCZAREK ANNA, MIELCZAREK ŁUKASZ EMIL, MOCARSKI ZBIGNIEW, SKITEK ARTUR, SOSZYŃSKI BOGUSŁAW, SZLACHETKA ANDRZEJ, TOFILSKI ADAM. Nowe dane o bzygowatych (Diptera: Syrphidae) Wigierskiego Parku Narodowego / New data on the hoverflies (Diptera: Syrphidae) of the Wigry National Park

SZPILA KRZYSZTOF. Annotated list of blowflies (Diptera: Calliphoridae) recorded during studies of insect succession on large carrion in Poland / Wykaz plujek (Diptera: Calliphoridae) stwierdzonych podczas badań nad sukcesją owadów w trakcie rozkładu dużej padliny w Polsce

MIŁOSZ OWIEŚNY. Rączycowate (Diptera: Tachinidae) doliny Wisły w rejonie Torunia / Tachinids (Diptera: Tachinidae) of Vistula Valley near Toruń.

MIELCZAREK ŁUKASZ EMIL, KLASA ANNA. Nowe dane o bzygowatych (Syrphidae) Ojcowskiego Parku Narodowego / New data on the hoverflies (Syrphidae) of the Ojców National Park

SŁOWIŃSKA IWONA. New records of the rare species Chelifera aperticauda Collin, 1927 (Diptera: Empididae: Hemerodromiinae) from Poland / Nowe dane dotyczące występowania Chelifera aperticauda Collin, 1927 - rzadkiego gatunku z podrodziny Hemerodromiinae (Diptera: Empididae) w Polsce

PALACZYK ANDRZEJ, KLASA ANNA. Muchówki (Diptera) rezerwatu halofitów Owczary w Dolinie Nidy / Flies (Diptera) of the Owczary halophyte reserve in the Nida Valley

WOŹNICA ANDRZEJ JÓZEF. Suillia mikii (Pokorny, 1886) - gatunek nowy w faunie Polski (Diptera: Heleomyzidae) / Suillia mikii (Pokorny, 1886) - new species in the Polish Fauna (Diptera: Heleomyzidae)

SŁOWIŃSKA IWONA. Hemerodromiinae i Clinocerinae (Diptera: Empididae) Małych Pienin / Subfamilies Hemerodromiinae and Clinocerinae (Diptera: Empididae) of the Małe Pieniny Mountains

 

The Dipteron-Wrocław is an electronic-only, Open Access journal, covering Old World Diptera. From 2017 all papers will be published online immediately after proofreading and will be freely available at our website (http://pte.au.poznan.pl/dipteron) as separated pdf-files under the Creative Commons (CC-BY) license. Also already published volumes are freely available from the above mentioned webpage. To satisfy requirements of the 2012 “Amendment of Articles 8, 9, 10, 21 and 78 of the International Code of Zoological Nomenclature” and to improve methods of publication, the journal will be archived in one of the certified electronic storage facilities. All taxonomic works containing all nomenclatural acts within those papers will be registered in ZooBank in order to ensure the validity of these documents for the purposes of zoological nomenclature from the date of publication.

The editorial team of Dipteron - Wrocław


DIPTERON
the Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society
is a journal registered by INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL
and ISI THOMSON REUTERS - ZOOLOGICAL RECORD