REDAKCJA
(EDITORIAL)

EDITOR IN CHIEF
Andrzej J. Woźnica (Wrocław)

SECRETARY
Andrzej Grzywacz (Toruń)

EDITORIAL BOARD

Anna Klasa (Ojców)
Agnieszka Soszyńska-Maj (Łódź)
Wojciech Giłka (Gdańsk)
Paweł Trzciński (Poznań)

EDITORIAL ADVISORY BOARD

LADISLAV JEDLIČKA (Bratislava, Slovakia),
THOMAS PAPE (Copenhagen, Denmark),
RYSZARD SZADZIEWSKI (Gdańsk, Poland),
KRZYSZTOF SZPILA (Toruń, Poland),
JAROMÍR VAŇHARA (Brno, Czech Republic)

STATISTICAL EDITOR

MARTA ZAKRZEWSKA (Gdańsk)


ADRES REDAKCJI
Dipteron - Biuletyn Sekcji Dipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego,
Dr ANDRZEJ J. WOŹNICA (Redaktor Naczelny),
Instytut Biologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
ul. Kożuchowska 5b, 51-631 Wrocław, Polska (e-mail: heleo@interia.pl).

EDITORIAL ADDRESS
Dipteron - Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society,
Dr. ANDRZEJ JÓZEF WOŹNICA (Editor in Chief),
Institute of Biology, Wrocław University of Environmental & Life Sciences,
Kożuchowska 5b, 51-631 Wrocław, Poland (e-mail: heleo@interia.pl).

ISSN 1895-4464

© Copyright by Polskie Towarzystwo Entomologiczne