<= Sprawy członkowskie

Niektóre regulacje dotyczące Członków Towarzystwa:

  1. Legitymację potwierdzającą czynną przynależność do PTEnt. otrzymuje członek dopiero po uiszczeniu opłat za dany rok (pod warunkiem nie zalegania z opłatami za lata poprzednie)
  2. Członkowie, którzy będą zalegać z opłatami członkowskimi przez okres roku zostaną zawieszeni w swoich prawach .
  3. Wszelkie należności należy wpłacać na konto:

Numer konta:
Polskie Towarzystwo Entomologiczne, PKO BP S.A.
81 1020 4027 0000 1402 0433 6616

Zestawienie wysokośc i opłat za trzy ostatnie lata:

Rok 2015 i 2016 do wyboru dwie wysokości składki:

85 pln - (obejmuje prenumeratę jednego z czasopism PTEnt, do wyboru Wiadomości Entomologiczne lub Polskie Pismo Entomologiczne)
120 pln - (obejmuje prenumeratę dwóch czasopism: Wiadomości Entomologiczne i Polskie Pismo Entomologiczne)

Rok 2017 do wyboru dwie wysokości składki:

85 pln - (obejmuje prenumeratę jednego z czasopism PTEnt, do wyboru Wiadomości Entomologiczne lub Polskie Pismo Entomologiczne)
140 pln - (obejmuje prenumeratę dwóch czasopism: Wiadomości Entomologiczne i Polskie Pismo Entomologiczne)

Przypominamy że prawa wynikające z członkowstwa w PTEnt. przysługują jedynie członkom, którzy mają opłacone składki na bieżąco. Członkowie którzy od dawna zalegają ze składkami mogą powrócić do pełni praw członkowskich po opłaceniu należności za ostatnie 3 lata.
Wszelkie pytania odnośnie spraw finansowych proszę kierować do skarbnika PTEnt. dr. Barbary Osiadacz,
tel. (061) 848 79 06, e-mail: osiadacz@up.poznan.pl