WIADOMOŚCI ENTOMOLOGICZNE
STRONA GŁÓWNAREDAKCJA / INFORMACJE DLA AUTORÓW I RECENZENTÓW SUBMISSION GUIDELINES


Kontakt:

sekretarz redakcji: Beata Borowiak-Sobkowiak
e-mail:borowiak@up.poznan.pl

Adres redakcji:
Redakcja Wiadomo¶ci Entomologicznych
ul. D±browskiego 159
60-594 Poznań

 

Redakcja / Editorial Board

Marek Bunalski, Redaktor Naczelny / Editor-in-Chief

Beata Borowiak-Sobkowiak, Sekretarz Redakcji / Executive Editor
(e-mail: beata.borowiak@up.poznan.pl)
Lech Buchholz, Redaktor Działowy / Subject Editor
Paweł Sienkiewicz, Redaktor Działowy / Subject Editor
Paweł Trzciński, Redaktor Techniczny / Technical Editor
Idzi Siatkowski, Redaktor Statystyczny / Statistical Editor

Bruno Janiszewski, Weryfikacja tekstów / Language Editor

Rada Redakcyjna / Editorial Advisory Board

Arvids Barsevskis - Daugavpils Universitate, Latvia
Jarosław Buszko - Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland
Jean-Bernard Huchet - National Museum of Natural History, Paris, France
Anna Liana - Museum and Institute of Zoology PAS, Warszawa, Poland
Hanna Piekarska-Boniecka - Poznań University of Environmental Sciences, Poland
Ryszard Szadziewski - University of Gdańsk, Poland
Stefano Ziani - GeoLab, Imola, Italy

 

© Polskie Towarzystwo Entomologiczne
Poznań, 2017
Polskie Towarzystwo Entomologiczne