WIADOMOŒCI ENTOMOLOGICZNE
STRONA GŁÓWNAREDAKCJA / INFORMACJE DLA AUTORÓW I RECENZENTÓW SUBMISSION GUIDELINES


Wiadomości
Entomologiczne

ENTOMOLOGICAL NEWS
numery archiwalne
prenumerata i sprzedaż numerów archiwalnych

wyszukiwarka prac
Wiadomości Entomologiczne, Vol. XXXVI, 2017
36; 1
Spis treści Contents (eng.)

Dariusz TWARDY, Paweł JAŁOSZYŃSKI, Marek WANAT - Nowe stanowiska Bythinini (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae) w Polsce / New records of Bythinini (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae) in Poland

Marek BUNALSKI, Hassan GHAHARI - Contribution to the study of darkling beetles (Coleoptera: Tenebrionidae) from Golestan Province, Northern Iran / Materiały do poznania czarnuchowatych (Coleoptera: Tenebrionidae) prowincji Golestan w północnym Iranie

Jan TATUR-DYTKOWSKI, Andrzej TRZECIAK, Paweł GÓRSKI - Calamobius filum (ROSSI, 1790) (Coleoptera: Cerambycidae) - nowy dla fauny Polski gatunek chrząszcza / Calamobius filum (ROSSI, 1790) (Coleoptera: Cerambycidae) - a new beetle species to the Polish fauna

Wojciech MACIEJOWSKI, Bogusław PETRYSZAK - Nowe dla Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej i rzadkie gatunki ryjkowcowatych (Coleoptera: Curculionoidea) z południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej / New to the Kraków-Wieluń Upland and rare weevil species (Coleoptera: Curculionoidea) from the southern part of the Kraków-Częstochowa Upland

Roman WĄSALA, Łukasz MATUSZEWSKI - Dryobotodes monochroma ESPER, 1790 - nowy gatunek ćmy w polskiej faunie (Lepidoptera: Noctuidae) / Dryobotodes monochroma ESPER, 1790 - a new moth in the fauna of Poland (Lepidoptera: Noctuidae)

Jarosław BURY, Łukasz DAWIDOWICZ, Krzysztof MAZUR - Nowe dane na temat rzadkich gatunków motyli wędrownych (Lepidoptera: Heterocera) w Polsce / New records of rare migrant moths (Lepidoptera: Erebidae, Noctuidae, Geometridae, Crambidae) in Poland

Paweł JAŁOSZYŃSKI, Alex GUMOVSKY - Cztery gatunki Entedon DALMAN (Hymenoptera: Chalcidoidea: Eulophidae) nowe dla fauny Polski / Four species of Entedon DALMAN (Hymenoptera: Chalcidoidea: Eulophidae) new in the fauna of Poland

Krótkie doniesienia / Short communications:

748 Nowe stanowiska Sepedophilus wankowiczi (PANDELLÉ, 1869) (Coleoptera: Staphylinidae) w Polsce / New localities of Sepedophilus wankowiczi (PANDELLÉ, 1869) (Coleoptera: Staphylinidae) in Poland - J. TATUR-DYTKOWSKI, K. KOMOSIŃSKI;

749 Węglarek matowy Ropalopus clavipes (FABRICIUS, 1775) (Coleoptera: Cerambycidae) - pierwsze stwierdzenie w Bieszczadach / Ropalopus clavipes (FABRICIUS, 1775) (Coleoptera: Cerambycidae) - the first record in the Bieszczady Mountains - S. JACH, T. MOKRZYCKI;

750 Ponowne odnalezienie Scythris gozmanyi D'ENTREVES, 1986 (Lepidoptera: Scythrididae) w Polsce / Rediscovery of Scythris gozmanyi D'ENTREVES, 1986 (Lepidoptera: Scythrididae) in Poland - Ł. DAWIDOWICZ;

751 Pierwsze stwierdzenie Hyphoraia aulica (LINNAEUS, 1758) (Lepidoptera: Erebidae) na Podkarpaciu / The first record of Hyphoraia aulica (LINNAEUS, 1758) (Lepidoptera: Erebidae) from the Podkarpacie region (SE Poland) - J. BURY, F. PALUCH, D. WYCZARSKI

Kronika / Chronicle

 

36; 2
Spis treści Contents (eng.)

Dawid MARCZAK, Karol KOMOSIŃSKI, Radosław MROCZYŃSKI - Materiały do poznania fauny Kampinoskiego Parku Narodowego: Histeridae (Coleoptera: Histeroidea) / Contribution to the knowledge of the fauna of Kampinos National Park: Histeridae (Coleoptera: Histeroidea)

Jerzy BOROWSKI, Marek MIŁKOWSKI - Materiały do znajomości kołatków i pustoszy (Coleoptera: Ptinidae) okolic Radomia / Materials to the knowledge of deathwatch and spider beetles (Coleoptera: Ptinidae) of the Radom vicinity

Rafał RUTA, Marek MIŁKOWSKI, Katarzyna ŻUK - Dacne picta CROTCH, 1873 i Cynaeus angustus (LECONTE, 1851) – dwa gatunki nowe dla fauny Polski (Coleoptera: Erotylidae, Tenebrionidae) / Dacne picta CROTCH, 1873 and Cynaeus angustus (LECONTE, 1851) - two species new to the fauna of Poland (Coleoptera: Erotylidae, Tenebrionidae)

Paweł JAŁOSZYŃSKI - Pierwsze stwierdzenie Platynocheilus cuprifrons (NEES, 1834) (Hymenoptera: Chalcidoidea: Tetracampidae) w Polsce / First record of Platynocheilus cuprifrons (NEES, 1834) (Hymenoptera: Chalcidoidea: Tetracampidae) in Poland

Anna SOBIERAJ-BETLIŃSKA, Józef BANASZAK - Zadrzewienia śródpolne jako ostoje pszczół / Mid-field woodlots as refuges for bees

Krótkie doniesienia / Short communications:

752 Nowe stanowisko skoczka uszatego Ledra aurita (LINNAEUS, 1758) (Hemiptera: Cicadellidae) na Wybrzeżu Słowińskim / New locality of horned leafhopper Ledra aurita (LINNAEUS, 1758) (Hemiptera: Cicadellidae) in the Słowińskie Seashore - R. ROSSA;

753 Nowe stanowisko Cucujus haematodes (ERICHSON, 1845) (Colepotera: Cucujidae) w Polsce / A new locality of Cucujus haematodes (ERICHSON, 1845) (Colepotera: Cucujidae) in Poland - R. CIEŚLAK;

754 Nowe dane o występowaniu Fabula zollikoferi (FREYER, 1836) (Lepidoptera: Noctuidae) w południowo-wschodniej Polsce / New data on the occurrence of Fabula zollikoferi (FREYER, 1836) (Lepidoptera: Noctuidae) in Southeastern Poland - R. WĄSALA, R. ZAMORSKI;

755 Pierwsze stwierdzenie pryszczarka robiniowego Obolodiplosis robiniae (HALDEMAN, 1847) (Diptera: Cecidomyiidae) w północno-wschodniej Polsce / The first record of the black locust gall midge Obolodiplosis robiniae (HALDEMAN, 1847) (Diptera: Cecidomyiidae) from northeastern Poland - A. KOSTRO-AMBROZIAK, A. MIECZKOWSKA

Kronika / Chronicle

 

© Polskie Towarzystwo Entomologiczne
Poznań, 2017
Polskie Towarzystwo Entomologiczne