WIADOMOŒCI ENTOMOLOGICZNE
STRONA GŁÓWNAREDAKCJA / INFORMACJE DLA AUTORÓW I RECENZENTÓW SUBMISSION GUIDELINES


Wiadomości
Entomologiczne

ENTOMOLOGICAL NEWS

numery archiwalne
prenumerata i sprzedaż numerów archiwalnych

wyszukiwarka prac
Wiadomości Entomologiczne, Vol. XXXVII, 2018
37; 1
Spis treści Contents (eng.)

Roma DURAK, Andrzej WOJTON, Jan DAMPC, Mateusz MOŁOŃ - Nowe dane na temat rozmieszczenia Mantis religiosa w południowo-wschodniej Polsce / New data on the distribution of Mantis religiosa in south-eastern Poland

Andrzej GÓRZ, Małgorzata WILUSZ - Fauna koprofagicznych Scarabaeoidea w okolicach Przemyśla / Coprophagous Beetles (Coleoptera: Scarabaeoidea) in the region of Przemyśl

Marek BUNALSKI, Szymon KONWERSKI, Marek PRZEWOŹNY, Rafał RUTA - Materiały do poznania rozmieszczenia chrząszczy (Coleoptera) Zachodniej Polski. Część 12. Scarabaeidae, Aphodiinae: Esymus, Euorodalus, Eupleurus, Limarus, Liothorax / Contribution to the knowledge on the beetle distribution in Western Poland. Part 12. Scarabaeidae, Aphodiinae: Esymus, Euorodalus, Eupleurus, Limarus, Liothorax

Marek BUNALSKI, Szymon KONWERSKI, Marek PRZEWOŹNY, Rafał RUTA - Materiały do poznania rozmieszczenia chrząszczy (Coleoptera) Zachodniej Polski. Część 13. Scarabaeidae, Aphodiinae: Melinopterus, Nialus, Nimbus, Otophorus, Oxyomus / Contribution to the knowledge on the beetle distribution in Western Poland. Part 13. Scarabaeidae, Aphodiinae: Melinopterus, Nialus, Nimbus, Otophorus, Oxyomus

Marek HOŁOWIŃSKI - Sophronia ascalis (GOZMÁNY, 1951) (Lepidoptera: Gelechiidae) - nowy dla fauny Polski gatunek motyla / Sophronia ascalis (GOZMÁNY, 1951) (Lepidoptera: Gelechiidae) - new moth species to the Polish fauna

Sebastian SALATA, Przemysław ŻURAWLEW, Jan Krzysztof KOWALCZYK - Nowe dane o rozmieszczeniu wybranych gatunków mrówek (Hymenoptera: Formicidae) w Polsce / New distribution records of several ant species (Hymenoptera: Formicidae) in Poland

Krótkie doniesienia / Short communications:

777 Modliszka zwyczajna (Mantis religiosa L.) z Białegostoku, Suwałk i okolic Białowieskiego Parku Narodowego / European mantis (Mantis religiosa L.) from Białystok, Suwałki and surrounding of Białowieża National Park- D. ZIELIŃSKI, T. ŁAZARECKI;

778 Nowe stanowiska interesujących żuków (Coleoptera: Scarabaeoidea) na Wyżynie Małopolskiej - Aphodius brevis (ERICHSON, 1848) i Aphodius scrutator (HERBST, 1789) / New records of nteresting scarabs (Coleoptera: Scarabaaeoidea) - Aphodius brevis (ERICHSON, 1848) and Aphodius scrutator (HERBST, 1789)bon the Małopolska Upland - M. BIDAS;

779 Rhizophagus picipes (OLIVIER, 1790) (Coleoptera: Monotomidae) - pierwsze stwierdzenie na Nizinie Mazowieckiej / Rhizophagus picipes (OLIVIER, 1790) (Coleoptera: Monotomidae) - the first record from Mazovian Lowland - J. TATUR-DYTKOWSKI;

780 Enicmus planipennis STRAND, 1940 (Coleoptera: Latridiidae) - drugie stanowisko w Polsce oraz uwagi dotyczące identyfikacji gatunku / Enicmus planipennis STRAND, 1940 (Coleoptera: Latridiidae) - second locality in Poland and remarks concerning identification of this species - R. PLEWA, T. JAWORSKI, Z. BOROWSKI, W.H. RÜCKER;

781 Nowe stanowiska Meloe rugosus MARSHAM, 1802 (Coleoptera: Meloidae) w Polsce / New records of Meloe rugosus MARSHAM, 1802 (Coleoptera: Meloidae) in Poland - M. MIŁKOWSKI, J. MAZEPA, Ł. MINKINA, J. SOBOŃ, A. TRZECIAK;

782 Nowe gatunki stonkowatych (Coleoptera: Chrysomelidae) dla Gór Świętokrzyskich / New ecords of leaf beetles (Coleoptera: Chrysomelidae) for the Świętokrzyskie Mts. - M. BIDAS;

783 Nowe stanowisko modraszka nausitousa Phengaris nausithous (BERGSTRÄSSER, 1779) (Lepidoptera: Lycaenidae) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej / New locality of Phengaris nausithous (BERGSTRÄSSER, 1779) (Lepidoptera: Lycaenidae) in the Wielkopolska-Kujawy Lowland - M. MIŁKOWSKI;

784 Nowe dane o występowaniu Argynnis pandora (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) (Lepidoptera: Nymphalidae) w południowo-wschodniej Polsce / New data on the occurrence of Argynnis pandora (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) (Lepidoptera: Nymphalidae) in south-eastern Poland - J. BURY, W. GUZIK;

785 Kolejne stanowisko mrówki Myrmica karavajevi (ARNOLDI, 1930) (Hymenoptera: Formicidae) w Polsce / Next record of ant Myrmica karavajevi (ARNOLDI, 1930) (Hymenoptera: Formicidae) in Poland - J. URBAŃCZYK, M. MICHLEWICZ;

786 Nowe dane na temat Scolia hirta (SCHRANK, 1781) oraz Scolia sexmaculata (O.F. MÜLLER, 1766) (Hymenoptera: Scoliidae) w południowo-wschodniej Polsce / New records of Scolia hirta (SCHRANK, 1781) and Scolia sexmaculata (O.F. MÜLLER, 1766) (Hymenoptera: Scoliidae) in south-eastern Poland - J. BURY

 

37; 2
Spis treści Contents (eng.)

Jolanta CUDZIŁO-ABRAMCZUK, Paweł CZERNIEWICZ, Grzegorz HRZANOWSKI - Antybioza i tolerancja jako mechanizmy obronne pszenżyta jarego w stosunku do mszycy zbożowej (Sitobion avenae F.) / Antibiosis and tolerance main defence mechanisms of spring triticale against the grain aphid (Sitobion avenae F.)

Marek BUNALSKI, Artur TASZAKOWSKI - Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) północno-zachodniej Polski. Część 2. Wtyki (Coreoidea) niecki Jeziora Sycyńskiego / True bugs (Hemiptera: Heteroptera) of Northwestern Poland. Part 2. Coreoidea of the basin of Lake Sycyn

Hamid SAKENIN, Najmeh SAMIN, Jirí HÁVA, Marek BUNALSKI, Hamid NADERIAN, Daniel KUBISZ - Materiały do poznania chrząszczy Iranu z nowymi danymi o ich rozmieszczeniu / A contribution to the study of Iranian Coleoptera with some new records

Dariusz TWARDY - Potwierdzenie występowania w Polsce Stenus maculiger WEISE, 1875 (Coleoptera: Staphylinidae) / Confirmation of the occurrence of Stenus maculiger WEISE, 1875 (Coleoptera: Staphylinidae)

Dariusz TWARDY - Pierwsze stwierdzenie Augyles (Augyles) crinitus (KIESENWETTER, 1850) (Coleoptera: Heteroceridae) w Polsce / First record of Augyles (Augyles) crinitus (KIESENWETTER, 1850) (Coleoptera: Heteroceridae) in Poland

Krótkie doniesienia / Short communications:

787 Pierwsze stanowisko Mantis religiosa polonica BAZYLUK, 1960 w Lublinie / First record of Mantis religiosa polonica BAZYLUK, 1960 in Lublin - D. ZIELIŃSKI, P. CZYŻOWSKI;

788 Pływak szerokobrzeżek (Dytiscus latissimus LINNAEUS, 1758) (Coleoptera: Dytiscidae) na Pojezierzu Dobrzyńskim / Dytiscus latissimus LINNAEUS, 1758 (Coleoptera: Dytiscidae) the Dobrzyńskie Lakeland - Z. STRZELECKI, J. TEMPLIN;

789 Nowe stwierdzenie Glischrochilus (Librodor) grandis (TOURNIER, 1872) (Coleoptera: Nitidulidae: Cryptarchinae) w Polsce / New locality of Glischrochilus (Librodor) grandis (TOURNIER, 1872) (Coleoptera: Nitidulidae: Cryptarchinae) in Poland - D. TWARDY;

790 Dwa nowe stanowiska Cyllodes ater (HERBST, 1792) (Coleoptera: Nitidulidae) w Polsce / Two new localities of Cyllodes ater (HERBST, 1792) (Coleoptera: Nitidulidae) in Poland - M. SAPIEJA, G.K. WAGNER;

791 Nowe stanowisko Sitaris muralis (FORSTER, 1771) (Coleoptera: Meloidae) w Polsce / New locality of Sitaris muralis (FORSTER, 1771) (Coleoptera: Meloidae) in Poland - J. MICHALCEWICZ;

792 Nowe stanowiska Ditula angustiorana (HAWORTH, 1811) (Lepidoptera: Tortricidae) oraz pierwsze stwierdzenia samców tego gatunku w Polsce / New localities Ditula angustiorana (HAWORTH, 1811) (Lepidoptera: Tortricidae) and first records of males of this species in Poland - P. SENN, J.K. KOWALCZYK;

793 Nowe stanowisko Epinotia fraternana (HAWORTH, 1811) (Lepidoptera: Tortricidae) w Polsce / New locality of Epinotia fraternana (HAWORTH, 1811) (Lepidoptera: Tortricidae) in Poland - P. SENN;

794 Nowe stanowisko Eriogaster catax (LINNAEUS, 1758) (Lepidoptera: Lasiocampidae) na Podkarpaciu / New localities of Eriogaster catax (LINNAEUS, 1758) (Lepidoptera: Lasiocampidae) on Podkarpacie Region (SE Poland) - J. BURY;

795 Nowe dane z terenu Magurskiego Parku Narodowego o niedźwiedziówce Euplagia quadripunctaria (PODA, 1761) (Lepidoptera: Erebidae: Arctiinae) / New data form Magurski National Park of arctid moths Euplagia quadripunctaria (PODA, 1761) (Lepidoptera: Erebidae: Arctiinae) - D. MASŁO

 

© Polskie Towarzystwo Entomologiczne
Poznań, 2018
Polskie Towarzystwo Entomologiczne