WIADOMOŒCI ENTOMOLOGICZNE
STRONA GŁÓWNAREDAKCJA / INFORMACJE DLA AUTORÓW I RECENZENTÓW SUBMISSION GUIDELINES


Wiadomości
Entomologiczne

ENTOMOLOGICAL NEWS

VOL. 40 - 2021

numery archiwalne
prenumerata i sprzedaż numerów archiwalnych

wyszukiwarka prac
Wiadomości Entomologiczne, Vol. 40, 2021
40 (1)


artykuły / articles:

Karol SZAWARYN, Dawid MARCZAK, Adam KWIATKOWSKI, Andrzej LASOŃ, Artur BARANOWSKI, Radosław MROCZYŃSKI. Nowe dane o rozmieszczeniu chrząszczy z nadrodziny Scirtoidea (Coleoptera) w północnej i wschodniej Polsce / New distribution data of beetles from the superfamily Scirtoidea (Coleoptera) from Northern and Eastern Poland

Konrad KRASOŃ, Andrzej WOJTON. Występowanie rzadkich szarańczowatych (Orthoptera: Acrididae) w centralnej części Kotliny Sandomierskiej / Occurrence of rare grasshoppers (Orthoptera: Acrididae) in the central part of Sandomierz Basin

Karol SZAWARYN, Dawid MARCZAK. Biedronkowate (Coleoptera: Coccinellidae) Kampinoskiego Parku Narodowego / Ladybird beetles (Coleoptera: Coccinellidae) of Kampinos National Park

Marek BUNALSKI, Szymon KONWERSKI, Marek PRZEWOŹNY. Materiały do poznania rozmieszczenia chrząszczy (Coleoptera) Zachodniej Polski. Część 23. Cerambycidae: Lamiinae / Contributions to the knowledge the beetles distribution in Western Poland. Part 23. Cerambycidae: Lamiinae

Marek MIŁKOWSKI, Tomasz MOKRZYCKI. Koleopterofauna czeremchy amerykańskiej Prunus serotina EHRH. / Beetles found on the wild black cherry Prunus serotina EHRH.

notatki / notes:

Tadeusz WOJAS. First observation of Hesperus rufipennis (GRAVENHORST, 1802) (Coleoptera: Staphylinidae) in non-typical habitat in Poland / Pierwsza obserwacja Hesperus rufipennis (GRAVENHORST, 1802) (Coleoptera: Staphylinidae) w nietypowym środowisku w Polsce

Przemysław ŻURAWLEW, Eugeniusz MARKIEWICZ. Nowe stanowisko Cylindera arenaria viennensis (SCHRANK von PAULA, 1781) (Coleoptera: Carabidae) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej / New stand of Cylindera arenaria viennensis (SCHRANK von PAULA, 1781) (Coleoptera: Carabidae) in the Wielkopolsko-Kujawska Lowland

Tadeusz WOJAS, Agnieszka KOPACZ. Nowe dane o rozmieszczeniu Chaetopteroplia segetum (HERBST, 1783) (Coleoptera: Scarabaeidae) w południowej Polsce / New data on the occurrence of Chaetopteroplia segetum (HERBST, 1783) (Coleoptera: Scarabaeidae) in Southern Poland


40 (2)


artykuły / articles:

Stanisław SZAFRANIEC, Marian ŁUSZCZAK, Jakub MICHALCEWICZ, Andrzej TRZECIAK, Andrzej BOSAK. Materiały do poznania rozmieszczenia kózkowatych (Coleoptera: Cerambycidae) Beskidu Zachodniego – gatunki nowe i rzadkie / Contributions to the knowledge the longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) – new and rare species

Rafał RUTA, Lech BUCHHOLZ, Tomasz BIWO, Marek ADAMSKI. Występowanie zgniotka cynobrowego Cucujus cinnaberinus (Coleoptera: Cucujidae) w zachodniej Polsce: czy historia lasu ma znaczenie? / The occurrence of the flat bark beetle Cucujus cinnaberinus (Coleoptera: Cucujidae) in western Poland: does forest history matter?

notatki / notes:

Jan TATUR-DYTKOWSKI. Interesujące obserwacje dotyczące ekologii zagłębka bruzdkowanego Rhysodes sulcatus (FABRICIUS, 1787) (Coleoptera: Rhysodidae) z możliwością ich praktycznego wykorzystania / Interesting observations regarding ecology of Rhysodes sulcatus (FABRICIUS, 1787) (Coleoptera: Rhysodidae) with the possibility of their practical use

Przemysław ŻURAWLEW, Marek BUNALSKI. Stwierdzenia kwietnicy okazałej Protaetia speciosissima (SCOPOLI, 1786) (Coleoptera: Scarabaeidae) z dala od miejsca potencjalnego rozwoju oraz informacje o jej występowaniu w powiecie pleszewskim (Nizina Wielkopolsko-Kujawska) / Protaetia speciosissima (SCOPOLI, 1786) (Coleoptera: Scarabaeidae) away from development sites and information about its potential occurrence in the Pleszew district (Wielkopolsko-Kujawska Lowland)

Przemysław ŻURAWLEW, Damian BUTRYM. Obserwacje Isodontia mexicana (DE SAUSSURE, 1867) (Hymenoptera: Sphecidae) na Dolnym Śląsku / Observations of Isodontia mexicana (DE SAUSSURE, 1867) (Hymenoptera: Sphecidae) in Lower Silesia

Adam BYK, Marek BUNALSKI, Paweł TRZAK. Nowe stanowiska Melinopterus reyi (REITTER, 1892) (Coleoptera: Scarabaeidae) w Polsce / New localities of Melinopterus reyi (REITTER, 1892) (Coleoptera: Scarabaeidae) in Poland


40 (3)


artykuły / articles:

Mateusz SAPIEJA, Andrzej MELKE. Carpelimus erichsoni (SHARP, 1871) (Coleoptera: Staphylinidae: Oxytelinae), nowy kusak dla fauny Polski / Carpelimus erichsoni (SHARP, 1871) (Coleoptera: Staphylinidae: Oxytelinae), new rove beetle in the fauna of Poland

Roland DOBOSZ, Przemysław ŻURAWLEW, Grzegorz TOŃCZYK. Mecoptera, Raphidioptera, Megaloptera i Neuroptera okolic Pleszewa (Nizina Wielkopolsko-Kujawska) / Mecoptera, Raphidioptera, Megaloptera and Neuroptera, Pleszew vicinity (Wielkopolska-Kujawy Lowland)

Karol SZAWARYN, Tomasz CZERWIŃSKI, Dawid MARCZAK, Karol KOMOSIŃSKI, Rafał RUTA, Jerzy BOROWSKI. Nowe dane o występowaniu Mesocoelopus niger (Ph.W.J. MÜLLER, 1821) w Polsce (Coleoptera: Ptinidae, Mesocoelopodinae) / New data on the occurrence of Mesocoelopus niger (Ph.W.J. MÜLLER, 1821) (Coleoptera: Ptinidae, Mesocoelopodinae) in Poland

Marian J. ŁUSZCZAK, Stanisław SZAFRANIEC. Materiały do poznania rozmieszczenia kózkowatych (Coleoptera, Cerambycidae) Beskidu Zachodniego – gatunki nieczęste, częste i pospolite / Contribution to the knowledge of the distribution of longhorn beetles (Coleoptera and Cerambycidae) in the Western Beskid Mountains – infrequent, frequent and common species

notatki / notes:

Mieczysław KOSIBOWICZ. Pierwsze stwierdzenie Sceliphron caementarium (DRURY, 1773) (Hymenoptera: Sphecidae) w Polsce / First records of the American wasps Sceliphron caementarium (DRURY, 1773) (Hymenoptera: Sphecidae) from Poland

Adam BOHDAN, Wojciech BARTOS, Andrzej SULEJ. Pierwsze stwierdzenie Rhysodes sulcatus (FABRICIUS, 1787) w Puszczy Augutowskiej oraz Boros schneideri (PANZER, 1796) w Puszczy Rominckiej / The first record of Rhysodes sulcatus (FABRICIUS, 1787) in the Augustów Forest and the first record of Boros schneideri (PANZER, 1796) in the Romincka Forest

Marek MIŁKOWSKI, Jan TATUR-DYTKOWSKI. Nowe stanowisko Nothorhina punctata (FABRICIUS, 1798) (Coleoptera: Cerambycidae) w okolicach Radomia / New record of Nothorhina punctata (FABRICIUS, 1798) (Coleoptera: Cerambycidae) in the vicinity of Radom

Tomasz OLBRYCHT, Monika KUCHARSKA-ŚWIERSZCZ. Nowe dane o występowaniu inwazyjnego gatunku Stelidota geminata (SAY, 1825) (Coleoptera, Nitidulidae) w Polsce / New data of the occurrence of invasive species strawberry sap beetle Stelidota geminata (SAY, 1825) (Coleoptera, Nitidulidae) in Poland

Marek MIŁKOWSKI. Nowe stanowiska Diachromus germanus (LINNAEUS, 1758) (Coleoptera: Carabidae) w okolicach Radomia / New records of Diachromus germanus (LINNAEUS, 1758) (Coleoptera: Carabidae) in the vicinity of Radom


40 (4)


artykuły / articles:

Łukasz PRZYBYŁOWICZ. Motyle dzienne i kraśniki (Lepidoptera: Papilionoidea, Zygaenidae) obszaru Natura 2000 Kaczmarowe Doły / Butterflies and Burnets (Lepidoptera: Papilionoidea, Zygaenidae) of the Kaczmarowe Doły Nature 2000 area

Marek BUNALSKI, Najmeh SAMIN, Majid NAVAEIAN, Javad AZADIYAN, Naser Kamali MASHHOOD, Hamid SAKENIN. A faunistic study on Scarabaeidae (Coleoptera: Scarabaeoidea) of Iran / Studium faunistyczne Scarabaeidae Iranu (Coleoptera: Scarabaeoidea)

© Polskie Towarzystwo Entomologiczne
Poznań, 2021
Polskie Towarzystwo Entomologiczne