POLSKIE TOWARZYSTWO ENTOMOLOGICZNE - ZARZĄD GŁÓWNY

Siedziba Zarządu:

60-594 Poznań, ul. Dąbrowskiego 159
tel. 61-848-7902, 61-848-7919
e-mail: ptent@up.poznan.pl


SKŁAD ZARZĄDU:

 Prezes PTE

 

dr hab. Marek Bunalski 

Wiceprezesi

 

prof. dr hab. Janusz Nowacki
prof. dr hab. Bernard Staniec

Sekretarz generalny

 

dr inż. Paweł Sienkiewicz

Skarbnik

 

dr Barbara Osiadacz

Bibliotekarz

  dr Rafał Ruta

Członkowie

 

dr hab. Tadeusz Barczak
dr hab. Tomasz Mokrzycki
dr Dawid Marczak
dr inż. Paweł Trzciński


Komisja rewizyjna:    
Przewodnicząca
  dr Agnieszka Soszyńska-Maj
Wiceprzewodnicząca
  dr hab. Hanna Piekarska-Boniecka
Sekretarz
  dr hab. Roma Durak
Członkowie
  dr hab. Jolanta Bąk-Badowska
dr inż. Roman Wąsala

Sąd polubowny:    
Przewodniczący
  dr inż. Lech Buchholz
Członkowie
  dr Bogusław Soszyński
dr hab. Katarzyna Golan
dr hab. Halina Kucharczyk
dr Andrzej Woźnica

Opiekun strony internetowej:
dr inż. Paweł Trzciński


Poznań 2019-01-25